Wie zijn we?


Zonnehoeve|Production is een maatwerkbedrijf dat betaalde arbeid aanbiedt in een aangepaste, beschermde werkomgeving voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit binnen het kader bepaald door de Vlaamse Regering. Het betreft niet zomaar tewerkstelling, wel een duurzame job op een aangename werkplek met tevreden werknemers. Bij Zonnehoeve|Production wordt er zeer flexibel en vraaggestuurd gewerkt: elke specifieke vraag van de klant kan overwogen worden. Zonnehoeve|Production beschikt dan ook over een gevarieerd aanbod.

Op de verpakking - en montageafdeling kunt u terecht voor verschillende diensten zoals het afwerken van drukwerk, het samenstellen van geschenkverpakkingen, verpakken, inlassen en sleeven. Zonnehoeve|Production kan ook uw complexe montages verzorgen, inclusief de noodzakelijke kwaliteitscontrole natuurlijk.

Een andere belangrijke pijler in het aanbod is houtbewerking. Gemotiveerde medewerkers en jarenlange ervaring hebben ertoe bijgedragen dat Zonnehoeve|Production is uitgegroeid tot een belangrijke producent van bedden en lattenbodems voor de Europese markt. Bovendien beschikt Zonnehoeve|Production over een industriële zagerij en worden er allerlei houten artikelen vervaardigd.

Wij bieden eveneens enclavewerking (uitwerk op site van de klant) en stikwerk aan.Missie

Door middel van het aanbieden van bezoldigde arbeid in een aangepaste werkomgeving, maatschappelijke integratie van personen met een lichte of matige beperking bevorderen.

Het aanbieden van tewerkstelling, in een beschermende omgeving, aan werkbekwame personen met een beperking die niet slagen in de gewone bedrijfswereld.

Zonnehoeve|Production neemt de zorg op zich bekwame begeleiding in dienst te nemen.

Visie

Op economisch vlak streven wij naar een goede verstandhouding met klanten om zo de toekomst van de werkplaats veilig te stellen. Daarom vinden we flexibiliteit, kwaliteit, kwantiteit en inventiviteit belangrijke troeven die wij hoog in het vaandel dragen.

Op sociaal vlak geloven wij in de ontwikkelingskansen van de werknemers met een beperking en we proberen steeds de activiteiten aan te passen aan de mogelijkheden van onze werknemers. Door opleidingen te organiseren streven wij ook naar een grote professionaliteit van het begeleidend personeel.

De werkplaats streeft naar een voortdurende verbetering van de infrastructuur om op deze manier de opdrachten in de meest verantwoorde omstandigheden te laten uitvoeren.

Zonnehoeve|Production wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door steeds rekening te houden met de 3P's (People, Planet, Profit).

Waarden

Waarden waar wij in onze werkplaats veel belang aan hechten : Eerlijkheid en Oprechtheid, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid en Vertrouwen

Sociaal


Wij bekijken de capaciteiten van ieder individu en zoeken voor iedereen de juiste plaats in de productie. Door te werken in team, leermomenten in te bouwen en begeleiding van gemotiveerde monitoren proberen we om iedere werknemer te laten ontwikkelen en op de gepaste plaats in te zetten.

Een gemotiveerd team van medewerkers zoekt samen met de klant naar de meest economische oplossing, rekening houdende met de capaciteiten van onze medewerkers. Wij zorgen voor een persoonlijke aanpak van uw probleem en zoeken samen naar een oplossing op maat. Een flexibele planning met strakke opvolging en een efficiënte werkvoorbereiding zorgen dat uw opdracht tijdig en correct klaar is.

Onze sociale doelstelling koppelen we aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken. Dankzij onze moderne infrastructuur, flexibel inzetbare medewerkers en geavanceerde technieken creëren onze medewerkers een reële toegevoegde waarde voor heel wat Belgische ondernemingen, alsook voor buitenlandse klanten.


Historiek

  • 1969 Erkenning van de Beschuttende Werkplaats door het Rijksfonds onder de benaming "Beschutte Werkplaats 104 - H.Deleu. Er wordt gestart met zes personen met een handicap die in de schuur van de hoeve werken.
  • 1971 Een nieuwe ruimte (WP1) wordt gebouwd en in gebruik genomen door de werkplaats.
  • 1973 Twee nieuwe verruimde ateliers (WP2 en WP3) voor de Beschutte Werkplaats worden ingehuldigd samen met het met eigen fondsen gerealiseerde administratieve blok.
  • 1979 Een loods (WP4) van 500m² wordt in gebruik genomen.
  • 1990 Opening van de nieuwe zagerij (WP5) van 1250m².
  • 1996 Bouw van een bestaande loods van 2500m² en verbouwing burelen en bestaande loods (WP6) + vergroten van de niet-overdekte opslagcapaciteit.
  • 2000 Vergroten van de bestaande zagerij (WP5) tot 2600m² en vergroten van de loods met 540m².
  • 2003 Bouw van een bedrijfsgebouw van 3200m² (WP7) voor kleine montage, stikwerk, verpakking en afwerking drukwerk.
  • 2006 In gebruikname van een volledig nieuwe overdekte stapelplaats van 3000m² en herinrichten van de oude loods tot WP8.