Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade

De Franstalige en Engelstalige website werden mede gerealiseerd door ondersteuning van Flanders Investment & Trade.

ESF projecten

ESF Projecten

ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Net als de voorbije 18 maanden kan Zonnehoeve Production ook nu beroep doen op deze Vlaamse en Europese subsidies. Ditmaal voor twee projecten.

Zonnehoeve Leert

We zullen via het project, Zonnehoeve Leert, een grote inhaalbeweging uitvoeren op het vlak van opleiding. Hierdoor kunnen we onze organisatie duurzaam laten groeien en zetten we een grote stap voorwaarts in onze ontwikkeling, zowel voor de individuele medewerker als op het vlak van functioneren in teamverband. De opleidingen zullen gaan over diverse (vak)gebieden. Het project loopt over een periode van anderhalf jaar en zal uitgevoerd worden met de steun van het ESF en het VCF.

Zonnehoeve Groeit – ESF Duurzaam loopbaanbeleid

Zonnehoeve Production wil een doorzichtig HR beleid voeren waarbij mensen zicht hebben op hun competenties en ontwikkelingsmogelijkheden en ze, vanuit de organisatie, alle middelen krijgen om zich effectief te ontwikkelen. Mensen mogen niet in een functie of taak gestopt worden voor de rest van hun leven, ze moeten de mogelijkheden aangereikt krijgen om effectief een loopbaan uit te bouwen. Wij willen, als organisatie, onze medewerkers helpen om dit te realiseren en dit op een objectieve, eerlijke maar aansturende en coachende manier. Het project loopt over een periode van 18 maanden en is opgedeeld in verschillende fases.

We ontvangen hiervoor financiële steun van het ESF en het VCF.