Index

Bezoekregeling Zonnehoeve|Living+

25 maart 2021 door Suzanne Lambert

De veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers en bezoekers is de hoogste prioriteit. Bezoek verloopt dan ook volgens richtlijnen:

1. Bezoek gebeurt enkel en alleen op afspraak. Indien u een cliënt wilt bezoeken, dient u telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de teamcoach van de betrokken werking. Samen met de teamcoach wordt een moment vastgelegd, evenals de plaats van het bezoekmoment en de wijze waarop u zich aanmeldt. De contactgegevens van de teamcoaches vindt u bijgesloten.

2. Een cliënt ontvangt maximaal 3 bezoekers per keer ongeacht of ze onder hetzelfde dak wonen. Kinderen onder de 12 jaar worden hierin meegerekend. De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt, geldt voor de eigen kinderen van de cliënt. In dit geval mag het maximum aantal bezoekers van 3 overschreden worden.

3. Bij het bezoek zijn enkel de cliënt, de bezoeker(s) en (eventueel) de begeleider van de cliënt aanwezig.

4. Het bezoekmoment is niet beperkt in tijdsduur. De bezoeker dient op tijd te zijn en zich strikt te houden aan het tijdstip.

5. Het bezoek vindt plaats in de daartoe voorziene ruimte, u wordt hierover geïnformeerd bij het vastleggen van uw bezoekmoment. Bezoek vindt niet plaats in kamer van de cliënt. Bezoekers betreden de leefgroepen niet. Bezoek kan ook in de vorm van een buitenactiviteit, zoals wandelen of fietsen. Ook bij buitenactiviteiten laten we maximaal 3 bezoekers toe.

6. Als bezoeker ondertekent u een verklaring dat u op de hoogte bent gebracht van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en ondertekent u een verklaring op eer dat u de laatste 14 dagen symptoomvrij bent en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Deze verklaring wordt u ter plaatse ter ondertekening voorgelegd.

7. Uw bezoek wordt geregistreerd, wij vragen daarbij minimaal uw persoonsgegevens (naam, adres, band met cliënt, telefoonnummer).

8. Tijdens het bezoekmoment zijn preventieve maatregelen van het grootste belang om ieders veiligheid te waarborgen. Het principe van social distancing wordt ten allen tijde toegepast (min. 1,5 m afstand houden). De nodige alcoholgel wordt voorzien om handhygiëne strikt toe te passen: bezoekers wassen of ontsmetten de handen voor en na het bezoekmoment. De aanwezige personeelsleden dragen een mondmasker, wij vragen u uw eigen mondmasker mee te nemen (dit mag ook een textiel exemplaar zijn). Indien u niet over een eigen mondmasker beschikt, voorziet Zonnehoeve|Living+ een mondmasker. U bent als bezoeker verplicht gedurende het hele bezoekmoment een mondmasker te dragen. De preventieve maatregelen gelden zowel bij bezoek in de bezoekruimte als in de vorm van een buitenactiviteit.

9. Elke cliënt mag één vast knuffelcontact kiezen. Dit kan een andere cliënt zijn of een extern contact. Met dit nauw contact mag de cliënt afspreken buiten de afspraken van de bezoekregeling, bijvoorbeeld:

o Dit knuffelcontact mag ook op de kamer van de cliënt, NIET in de leefgroep. Let op: dit geldt enkel voor bezoek, niet voor ophaalmomenten!
o Als knuffelcontact hoef je geen mondmasker te dragen of afstand te houden (mag natuurlijk wel).

Meer informatie over de bezoekregeling en contactgegevens voor afspraken vindt u in de bijlage van dit bericht.

We danken u op voorhand om het bezoek mee op een veilige manier mogelijk te maken.

Bijlage(s)