Situatie n.a.v. het Coronavirus Covid-19

Naar aanleiding van de huidige situatie met het Corona Covid-19 virus in België, bevindt Zonnehoeve|Living+ zich sinds 12/03/2020 in Lock-Down. Zoals u weet, voert de overheid enkele versoepelingen door in de nationale Corona maatregelen. Dit in verschillende fasen vanaf 04/05/2020. Er zijn voorlopig weinig tot geen specifieke beslissingen gemaakt voor onze sector en tot nader bericht blijven zorgorganisaties in Lock-Down, zo ook Zonnehoeve|Living+. De Lock-Down situatie geldt voor de leefgroepen op het domein aan de Zonnestraat 13 in Eke, voor het dagactiviteitencentrum en voor de leefgroep werking van de Sint-Rochuswegel en blijft zonder tegenbericht gelden. Het merendeel van de maatregelen blijft dan ook ongewijzigd van kracht, maar we kunnen de komende weken wel op enkele zaken versoepelen. Momenteel worden deze mogelijke versoepelingen nog uitgewerkt met het crisisoverleg en de betrokken medewerkers. De veiligheid van cliënten en medewerkers is en blijft onze hoogste prioriteit dus afbouwen van maatregelen vraagt grondige voorbereiding. We vragen u ons daarvoor de nodige tijd te geven.

Concreet betekent dit dat de situatie en maatregelen op Zonnehoeve|Living+ alvast tot 11 mei ongewijzigd blijven. Dit met volgende uitzonderingen die reeds ingaan op 4 mei:

  • Externe consulten
    Ziekenhuizen, dokters en andere hulpverleners beginnen hun niet-dringende consulten terug op te starten. Via de betrokken arts of hulpverleners kunnen cliënten dan ook gecontacteerd worden voor een afspraak. Vanaf 4 mei maken we het ook mogelijk voor cliënten om op deze consulten aanwezig te zijn, mét de nodige veiligheidsmaatregelen voor begeleider en cliënt. We laten voorlopig geen consulten met netwerk toe, de begeleiding neemt deze taak op zich.
  • Stagiairs
    Vanaf 4 mei starten de stages van het VSPW terug op. We staan stagiairs toe om hun stage op Zonnehoeve|Living+ te hernemen. Zij vallen hierbij vanzelfsprekend onder dezelfde strikte voorwaarden als de medewerkers. Bij aanvang van hun stage gaat de Medische Dienst met de stagiair in gesprek om hem mee wegwijs te maken in de geldende maatregelen en veiligheidsvoorschriften op Zonnehoeve|Living+.
  • Buitenactiviteiten
    Vanaf 4 mei is het toegestaan om als begeleider met 2 cliënten te gaan wandelen of fietsen, dus in totaal met 3 personen. Buitenactiviteiten met grotere groepen dan dat zijn nog altijd verboden. We vragen om bij buitenactiviteiten zoveel mogelijk op het domein te blijven.

Binnen de exit strategie is het mogelijk maken van sociaal contact met geliefden voor cliënten één van de prioriteiten. De cliënten met mobiele begeleiding, vallen onder de maatregelen op nationaal niveau en kunnen vanaf 10 mei dan ook mensen zien binnen de contactregel van 4 die deze week werd gelanceerd door de Veiligheidsraad. De begeleiding zet in op sensibilisering van de betrokken cliënten. Voor de residentiële werkingen, de leefgroepen in Lock-Down, werkten we een bezoekregeling uit, op basis van richtlijnen die we meekregen van het VAPH. Vanaf 11 mei is extern bezoek terug toegestaan voor cliënten uit het leefgroep gedeelte van de werking Sint-Rochuswegel, vanaf 18 mei is bezoek terug mogelijk voor cliënten uit de leefgroepen op het domein aan de Zonnestraat 13. Het verschil in timing ligt volledig in organisatorische aspecten die reeds gerealiseerd zijn voor de Sint-Rochuswegel en de komende week gerealiseerd worden voor de Zonnestraat 13.

De veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers en bezoekers is de hoogste prioriteit. Bezoek verloopt dan ook volgens strikte richtlijnen:

1. Bezoek gebeurt enkel en alleen op afspraak. Indien u een cliënt wilt bezoeken, dient u telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de teamcoach van de betrokken werking. Samen met de teamcoach wordt een moment vastgelegd, evenals de plaats van het bezoekmoment en de wijze waarop u zich aanmeldt. De contactgegevens van de teamcoaches vindt u bijgesloten.

2. Bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen, met maximaal één bezoeker per keer. De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt geldt voor ouders die onder hetzelfde dak wonen: beide ouders kunnen een cliënt tegelijkertijd bezoeken.

3. Bij het bezoek zijn enkel de cliënt, de bezoeker en de persoonlijk begeleider van de cliënt aanwezig. 2 broers/zussen die samen op Zonnehoeve|Living+ wonen, kunnen samen bezoek ontvangen (hier gelden dezelfde regels als in pt.2).

4. Het bezoekmoment duurt maximaal 30 minuten. De bezoeker dient op tijd te zijn en zich strikt te houden aan het tijdstip.

5. Het bezoek vindt plaats in de daartoe voorziene ruimte, u wordt hierover geïnformeerd bij het vastleggen van uw bezoekmoment. Bezoek vindt niet plaats in kamer van de cliënt of gemeenschappelijke ruimtes die gebruikt worden door andere cliënten/medewerkers. Bezoekers betreden de leefgroepen niet.

6. Als bezoeker ondertekent u een verklaring dat u op de hoogte bent gebracht van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en ondertekent u een verklaring op eer dat u de laatste 14 dagen symptoomvrij bent en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Deze verklaring wordt u ter plaatse ter ondertekening voorgelegd.

7. Uw bezoek wordt geregistreerd, wij vragen daarbij minimaal uw persoonsgegevens (naam, adres, band met cliënt, telefoonnummer).

8. Tijdens het bezoekmoment zijn preventieve maatregelen van het grootste belang om ieders veiligheid te waarborgen. Het principe van social distancing wordt ten allen tijde toegepast (min. 1,5 m afstand houden. De nodige alcoholgel wordt voorzien om handhygiëne strikt toe te passen: bezoekers wassen of ontsmetten de handen voor en na het bezoekmoment. De aanwezige personeelsleden dragen een mondmasker, wij vragen u uw eigen mondmasker mee te nemen (dit mag ook een textiel exemplaar zijn). Indien u niet over een eigen mondmasker beschikt, voorziet Zonnehoeve|Living+ een mondmasker. U bent als bezoeker verplicht gedurende het hele bezoekmoment een mondmasker te dragen.

Meer informatie over de bezoekregeling en contactgegevens voor afspraken vindt u via: http://zonnehoeve.be/uploads/news/bezoekregeling-zonnehoeve-living/Bezoekregeling-ZonnehoeveLiving.pdf

Met alle veiligheidsvoorschriften zouden we het bijna vergeten, maar het kunnen ontvangen van bezoek is natuurlijk een mooie stap in het traject dat we doorlopen om de Corona situatie achter ons te kunnen laten. Het is dan ook iets waar we naar uitkijken. Maar de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers blijft prioritair en daarom vragen we uw begrip voor de strikte richtlijnen die we dienen te hanteren. We danken u op voorhand om het bezoek mee op een veilige manier mogelijk te maken. De komende weken zetten we verder in op de exit strategie van Zonnehoeve|Living+, we houden u op de hoogte van eventuele extra versoepelingen.


Heeft u vragen rond de individuele situatie? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon in de werking. Heeft u algemene vragen rond de Lock-Down situatie? Dan kunt u terecht bij de Operationeel Manager, Katy Provoost: 0497 057 617.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Nabijheid

Nu we persoonlijk contact vaak moeten missen, zijn andere vormen van nabijheid heel belangrijk. Alle cliënten en medewerkers bevinden zich samen in deze moeilijke situatie en zorgen dagelijks voor elkaar! Regelmatig mogen we leuke attenties ontvangen of uitkijken naar een online ontmoeting met geliefden. Het zijn die kleine dingen, mooie gebaren die ons de kracht doen vinden om door te gaan en samen deze situatie te doorstaan! In de leefgroepen zijn verschillende mogelijkheden om online in contact te komen met de cliënten. Op Skype vind je ons terug onder ZL+_ (bv. ZL+_Huis1). Wil je een leuke attentie afleveren aan een cliënt of groep cliënten en medewerkers? Maak hiertoe een afspraak met Operationeel Manager, Katy Provoost: 0497 057 617.