Situatie n.a.v. het Coronavirus Covid-19

Binnen de Exit strategie streefden we vanaf 01/08/2020 naar een situatie die zo veel mogelijk aansluit bij de situatie van voor de Corona crisis, voor alle cliënten en medewerkers binnen Zonnehoeve|Living+. Aangezien de cijfers van Corona besmettingen in België momenteel in stijgende lijn gaan, zijn we echter genoodzaakt enkele geplande versoepelingen uit te stellen en op enkele zaken terug te verstrengen.

We hopen een nieuwe Lock-Down te kunnen vermijden, maar juist daarom is het van essentieel belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en veiligheidsvoorschriften strikt naleeft. Op die manier kunnen we het welzijn van elke cliënt optimaliseren en ieders veiligheid waarborgen.

We geven bij deze een overzicht van de voor externen belangrijke maatregelen vanaf 27 juli. Gelieve deze grondig door te nemen en nauwgezet toe te passen. Het is in het belang van de veiligheid van elke cliënt en medewerker.

Het Crisis overleg van Zonnehoeve|Living+ zit wekelijks samen en volgt de situatie in België en bijhorende richtlijnen vanuit de overheid nauwgezet op. Wanneer er veranderingen zijn en we nieuwe afspraken moeten maken, brengen we u op de hoogte.

Preventieve maatregelen
Algemeen geldt: de preventieve maatregelen blijven ten alle tijde van kracht en gelden voor iedereen die op Zonnehoeve|Living+ komt. Het dragen van een mondmasker is op alle sites van Zonnehoeve|Living+ verplicht, we houden minstens 1,5 meter afstand van andere personen en passen een strikte handhygiëne toe.

Leefgroep-Bubbels
We hanteren bubbels rond de cliënten en medewerkers van de leefgroepen. De leefgroep-bubbels zijn: Huis 1-2; Huis 3-4; Huis 5-6; Huis 8; Sint-Rochuswegel (leefgroep gedeelte).

Er komen geen externen in de leefgroep tenzij noodzakelijk in kader van zorg of technische interventies en dan enkel met toepassing van preventieve maatregelen zoals een mondmasker.

Bezoek
De bezoekregeling blijft van kracht en de bezoekruimtes blijven nog in gebruik. Bezoek vindt plaats:

- In de bezoekruimtes (met terras);
- In de vorm van een wandeling/fietstocht

Bezoek vindt nooit plaats in de leefgroep, niet in de gemeenschappelijke delen, niet in de kamers en ook niet op het terras.

Een bezoekmoment gebeurt enkel op afspraak en duurt telkens maximaal 1 uur. U vindt de volledige bezoekregeling terug via: http://zonnehoeve.be/uploads/news/bezoekregeling-zonnehoeve-living/Bezoekregeling-ZonnehoeveLiving.pdf

Evenementen en Activiteiten
- Intern
Er worden geen feestelijkheden op Zonnehoeve|Living+ met externen georganiseerd, bijvoorbeeld verjaardagen.

- Extern
Cliënten kunnen deelnemen aan activiteiten en evenementen in de samenleving, zoals cinema, pretpark, festivals, ... We raden aan dit zoveel mogelijk te doen binnen de leefgroep-bubbel, met voldoende begeleiding om preventieve maatregelen zoals social distancing toe te passen én zonder onbeschermd contact met externen.

We raden het niet aan, maar een cliënt kan ook individueel deelnemen aan externe activiteiten, boodschappen doen, … los van de leefgroep-bubbel en zonder begeleiding. Veiligheid is ook hierbij van cruciaal belang. We maken elke cliënt attent op de geldende regels in de samenleving zoals het correct dragen van mondmaskers, social distancing en handhygiëne.

Naar huis gaan/Op reis gaan
We willen cliënten blijven toestaan naar huis of op reis te gaan. Voor de terugkomst naar Zonnehoeve|Living+ gelden vanaf 27 juli enkele afspraken:

- Bij elke terugkeer van een verblijf vanaf 1 overnachting vragen we een ingevulde verklaring op eer. Deze verklaring vindt u in bijlage van deze e-mail en dient u in te vullen alvorens u de cliënt terug brengt naar Zonnehoeve|Living+. De betrokken begeleiding zal er u om vragen.

- Bij meer dan 3 overnachtingen, dient de cliënt zichzelf te laten testen op Covid-19. De cliënt kan pas terugkeren naar Zonnehoeve|Living+ als deze een negatief testresultaat kan voorleggen.

We willen elke cliënt en u als netwerk wijzen op het risico dat verbonden is met het verlaten van en vooral het terugkeren naar Zonnehoeve|Living+. We willen dan ook vragen om kortdurende thuisverblijven of uitstapjes (3 overnachtingen of minder) zoveel mogelijk te beperken.

Het is van essentieel belang dat u, ook op reis en wanneer een cliënt bij u verblijft:

- waakzaam blijft;
- de gezondheid van u en de cliënt goed opvolgt;
- de nationaal geldende richtlijnen en preventieve maatregelen strikt toepast.

Ondersteun hierin steeds de cliënt en zorg dat hij/zij zich veilig beweegt in de samenleving.

Naast bovenstaande afspraken, gelden voor cliënten die op reis gaan naar het buitenland dezelfde richtlijnen vanuit de overheid rond reizen. Hiervoor verwijzen we u naar volgende websites:

https://diplomatie.belgium.be/...
https://www.info-coronavirus.b...

De overheid heeft reisbestemmingen opgedeeld in rode, oranje en groene zones. Wat je dient te ondernemen bij een terugkeer naar de werkvloer, hangt af van de kleur van de zone waar je uit terugkeert.


Heeft u vragen over de individuele situatie? Dan kunt u altijd terecht in de betrokken werking. Heeft u algemene vragen rond de huidige maatregelen? Dan kunt u tijdens de verlofperiode bellen naar 09 384 21 80.

Alle medewerkers en betrokkenen op de werking van Zonnehoeve|Living+ zetten zich ten volle in om de cliënten te beschermen. We vragen u om ons hierin te ondersteunen door de maatregelen te respecteren en toe te passen. Een warme dankjewel voor uw begrip en medewerking, samen zijn we zorgzaam voor elkaar!