50 jaar Zonnehoeve

Zonnehoeve bestaat 50 jaar. 50 jaar Zonnehoeve betekent 50 jaar mensen. In een openlucht fototentoonstelling geven we je een glimp van hun verhalen en hun talenten. De tentoonstelling is onderdeel van vier prachtige wandelroutes op en rond ons domein in Eke. Plattegrondjes met de routes zijn bij ons te verkrijgen of hier te downloaden.

De tentoonstelling is doorlopend vrij te bezoeken en leert je niet alleen meer over de mensen achter Zonnehoeve, maar ook over onze historiek. Hier lichten we al een tipje van de sluier:

Bij de oprichting, 50 jaar terug, was Zonnehoeve niet meer dan een schuur tussen Eke en Gavere waar zes mensen een geborgen werkplek vonden, een ‘hoeveke’ dat het resultaat was van 10 jaar zwoegen, zweten en dromen van een groep geëngageerde mensen met Albert Carlier in een voortrekkersrol. In een samenleving waar bijna geen voorzieningen waren voor mensen met een beperking, wilden zij hen de mogelijkheid bieden zich zelfstandig te ontwikkelen. Ze hielden benefietshows, tourden rond met een orkest en schuimden Oost-Vlaanderen af op zoek naar een geschikte en betaalbare locatie. In 1969 was het zover: er werd een plek gevonden, die met de hulp van vrijwilligers werd verbouwd. Zonnehoeve werd één van de eerste politiek-filosofisch neutrale zorgvoorzieningen in Vlaanderen.

Zonnehoeve ontwikkelde zich van daaruit op het ritme van de noden van mensen met een beperking - binnen en buiten de voorziening. Onze oprichters merkten dat niet elke cliënt steeds thuis terecht kon na het werk en bouwden in 1971 het eerste wooncentrum, de start van een uitgebreid aanbod aan woonmogelijkheden. Ook de werkpijler werd verder ontwikkeld. Mensen die niet in een klassiek werkritme passen, konden in de beschutte werkplaats terecht. Voor wie die begeleidingsvorm niet geschikt was, werden mogelijkheden tot dagbesteding uitgewerkt. En voor zij die zich het beste konden ontplooien in een begeleidingsvorm die tussen die twee categorieën viel, werd in 1975 een activiteitencentrum gebouwd.

Zonnehoeve biedt begeleiding bij alle aspecten van het leven. De pijlers wonen en werken breidden zich doorheen de jaren steeds verder uit. De gedeeltes wonen/dagbesteding en werken vonden nauw aansluiting bij elkaar, maar werden doorheen de jaren in aparte structuren gegoten. Dit om beide de aandacht te kunnen geven die ze verdienen. Vanaf 1986 is de Werkplaats officieel gekend en geregistreerd onder de naam ‘Beschuttende Werkplaats n° 104 – H. Deleu’. In 1993 ontstaan twee vzw’s binnen de woonafdelingen: de woningen waar cliënten wonen die werken vallen onder Homes Frida Hussein (Tehuis voor werkenden) en het Bezigheids- en nursingtehuis wordt Homes Albert Carlier (Tehuis voor niet werkenden). Uiteindelijk zouden deze twee laatste in 2009 fusioneren en werd Zonnehoeve opgedeeld in twee vzw’s: Zonnehoeve|Living+ (vergunde zorgaanbieder mobiel, rth, wonen en dagbesteding) en Zonnehoeve|Production (werkplaats, maatwerkbedrijf). Elke vzw bleef zich verder ontwikkelen met respect voor de eigenheden. We delen niet alleen een domein, maar ook een maatschappelijke visie!  

In het zorglandschap werd intussen het idee van inclusie dominant. Mensen met een beperking werden steeds meer begeleid naar een volwaardige plek in de maatschappij. Zonnehoeve was ook wat dat betreft een pionier. Zelfsturing en zelfstandigheid is altijd een leidmotief geweest in ons verhaal. De begeleiding vertrekt vanuit de talenten en dromen van de cliënten, vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. We treden steeds met hen in dialoog over wat zij willen, aan welke activiteiten zij nood hebben en bewaken de link met de buitenwereld. Begeleid of gedecentraliseerd wonen integreren in ons aanbod was dan ook een logische stap, die in 2004 werd genomen met een eerste woonlocatie buiten ons domein. Vele huizen, appartementen en studio’s zouden volgen. Ook het dagactiviteitencentrum dat groeide vanuit de dagbestedingsvormen en het

activiteitencentrum, bood en biedt mogelijkheden tot inclusie. Via verschillende initiatieven kunnen cliënten een groot publeik bereiken. Al jarenlang door deelname aan allerhande lokale en (intern)nationale sporttoernooien, sinds 2008 met een jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Gentse Feesten en sinds 2012 via een eigen winkel in Gavere, een project dat dit feestjaar een mooi vervolg kent!

Naast een uitgebreid aanbod aan woonvormen en dagbesteding, biedt Zonnehoeve vandaag nog altijd een veilige en warme werkplek, in de vorm van een werkplaats die is uitgegroeid tot een gedegen en uitgebreide service waarop heel wat bedrijven beroep doen. Bovendien is Zonnehoeve|Production nu één van de grootste fabrikanten van bedden en lattenbodems in België en omstreken. Door het voortdurend uitbreiden en evolueren van de competenties van al onze medewerkers, zowel deze met afstand tot de arbeidsmarkt als het omkaderingspersoneel, zorgen we voor de best mogelijke kwaliteit voor zowel onze medewerkers als voor onze klanten. Sinds één januari is Zonnehoeve|Production geen beschutte werkplaats meer, maar een maatwerkbedrijf. Een belangrijke omslag, want nu kunnen we ons ook ten dienste stellen van mensen met een arbeidsbeperking.

 

Dit jaar nemen we de tijd om het 50-jarig bestaan (een gouden jubileum!) van onze zonnige ‘hoeve’ te vieren en terug te kijken op vijf decennia visie, groei en verhalen. Bovendien kijken we ook vooruit en blijven we evolueren in de toekomst! Doorheen het feestjaar organiseren we verschillende evenementen waarop jij ook niet mag ontbreken!. Je vindt hier een tijdlijn: Tijdlijn Feestjaar 50 Jaar Zonnehoeve