Index

Bezoekregeling Zonnehoeve|Living+

8 mei 2020 door Suzanne Lambert

Vanaf 11 mei is extern bezoek terug toegestaan voor cliënten uit het leefgroep gedeelte van de werking Sint-Rochuswegel, vanaf 18 mei is bezoek terug mogelijk voor cliënten uit de leefgroepen op het domein aan de Zonnestraat 13. De veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers en bezoekers is de hoogste prioriteit. Bezoek verloopt dan ook volgens strikte richtlijnen:

1. Bezoek gebeurt enkel en alleen op afspraak. Indien u een cliënt wilt bezoeken, dient u telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de teamcoach van de betrokken werking. Samen met de teamcoach wordt een moment vastgelegd, evenals de plaats van het bezoekmoment en de wijze waarop u zich aanmeldt. De contactgegevens van de teamcoaches vindt u bijgesloten.

2. Een cliënt ontvangt maximaal één bezoeker per keer. De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt geldt voor ouders die onder hetzelfde dak wonen: beide ouders kunnen een cliënt tegelijkertijd bezoeken.

3. Bij het bezoek zijn enkel de cliënt, de bezoeker en de persoonlijk begeleider van de cliënt aanwezig. 2 broers/zussen die samen op Zonnehoeve|Living+ wonen, kunnen samen bezoek ontvangen (hier gelden dezelfde regels als in pt.2).

4. Het bezoekmoment duurt maximaal 30 minuten. De bezoeker dient op tijd te zijn en zich strikt te houden aan het tijdstip.

5. Het bezoek vindt plaats in de daartoe voorziene ruimte, u wordt hierover geïnformeerd bij het vastleggen van uw bezoekmoment. Bezoek vindt niet plaats in kamer van de cliënt of gemeenschappelijke ruimtes die gebruikt worden door andere cliënten/medewerkers. Bezoekers betreden de leefgroepen niet. Bezoek kan ook plaatsvinden in de vorm van een buitenactiviteit zoals wandelen of fietsen.

6. Als bezoeker ondertekent u een verklaring dat u op de hoogte bent gebracht van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en ondertekent u een verklaring op eer dat u de laatste 14 dagen symptoomvrij bent en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Deze verklaring wordt u ter plaatse ter ondertekening voorgelegd.

7. Uw bezoek wordt geregistreerd, wij vragen daarbij minimaal uw persoonsgegevens (naam, adres, band met cliënt, telefoonnummer).

8. Tijdens het bezoekmoment zijn preventieve maatregelen van het grootste belang om ieders veiligheid te waarborgen. Het principe van social distancing wordt ten allen tijde toegepast (min. 1,5 m afstand houden). De nodige alcoholgel wordt voorzien om handhygiëne strikt toe te passen: bezoekers wassen of ontsmetten de handen voor en na het bezoekmoment. De aanwezige personeelsleden dragen een mondmasker, wij vragen u uw eigen mondmasker mee te nemen (dit mag ook een textiel exemplaar zijn). Indien u niet over een eigen mondmasker beschikt, voorziet Zonnehoeve|Living+ een mondmasker. U bent als bezoeker verplicht gedurende het hele bezoekmoment een mondmasker te dragen. De preventieve maatregelen gelden zowel bij bezoek in een bezoekruimte als in de vorm van een buitenactiviteit.

Meer informatie over de bezoekregeling en contactgegevens voor afspraken vindt u in de bijlage van dit bericht.

Met alle veiligheidsvoorschriften zouden we het bijna vergeten, maar het kunnen ontvangen van bezoek is natuurlijk een mooie stap in het traject dat we doorlopen om de Corona situatie achter ons te kunnen laten. Het is dan ook iets waar we naar uitkijken. Maar de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers blijft prioritair en daarom vragen we uw begrip voor de strikte richtlijnen die we dienen te hanteren. We danken u op voorhand om het bezoek mee op een veilige manier mogelijk te maken. De komende weken zetten we verder in op de exit strategie van Zonnehoeve|Living+, we houden u op de hoogte van eventuele extra versoepelingen.

Bijlage(s)