Testkaravaan

Maandag 12 november komt de testkaravaan langs op Zonnehoeve|Living+. De testkaravaan bestaat uit verschillende fietsen zoals plooifietsen, elektrische fietsen, fietskarren, bakfietsen, elektrische fietsen, ... De provincie Oost-Vlaanderen stelt deze testkaravaan gedurende drie weken ter beschikking om bedrijven en organisaties te laten proeven van duurzaam woon- werkverkeer en de auto te laten staan. Vele van onze medewerkers schreven zich in en komen dus vanaf 12 november drie weken zoveel mogelijk met de fiets naar het werk. Ook in het weekend kunnen de medewerkers gebruik maken van de fiets die ze toegewezen kregen. 

Na verloop van tijd worden de effecten van het gebruik van de testkaravaan gemeten: lieten meer medewerkers op lange termijn de auto staan? Wij hopen natuurlijk van wel! Wordt vervolgd.

Woonproject Sint-Rochuswegel

In het najaar van 2015 startten wij een nieuwbouwproject aan de Sint-Rochuswegel te Gavere. Het gebouw werd feestelijk geopend in de tweede helft van oktober 2017. Het nieuwe gebouw bestaat uit 24 individuele studio's met de mogelijkheid tot plaatsen van een kitchenette. De 5 studio's op de bovenverdieping beschikken reeds over een volledig ingerichte keuken.  Elke studio heeft eigen sanitair, bestaande uit een toilet, douche en  lavabo. 

Het woonproject biedt in totaal begeleiding en huisvesting aan een heterogene groep van 24 residentieel en ambulant begeleide cliënten.

Binnen de residentiële werking is 24/24 uur, 7/7 dagen begeleiding bereikbaar. Er is een inslapende nacht in het gebouw aanwezig. Deze werking bevindt zich op het gelijkvloers en de eerste verdieping en bevat 19 studio's.

Het accent ligt op het individueel wonen, met voldoende aandacht voor het gemeenschapsleven, het groepsgebeuren. Door de opdeling in studio’s zal elke cliënt individueel kunnen wonen en een persoonlijke ruimte hebben die hij/zij naar eigen smaak kan inrichten. Hij/zij heeft bovendien de kans om, naar behoefte, aan te sluiten bij medebewoners voor allerhande activiteiten. We bieden ondersteuning op diverse levensdomeinen en streven steeds naar een maximale zelfontplooiing en een kwaliteitsvol leven.

5 studio's op de bovenverdieping vormen de ambulante werking van het woonproject. Binnen de ambulante werking ligt het accent op individueel wonen met een veel grotere mate van zelfstandigheid. Cliënten kunnen er met hun zorggebonden punten ‘aan huis’- ondersteuning op maat krijgen. De studio’s bieden alle wooncomfort om er zelfstandig te wonen. De bewoner woont dan ook alleen en heeft geen 24/24 uur begeleiding.  Dankzij de combinatie met de residentiële woonvorm in één gebouw zullen cliënten uit de 5 studio's in geval van nood wel kunnen terugvallen op de aanwezige begeleiding van de residentiële werking. Bovendien kunnen zij steeds gebruik maken van het dagactiviteitencentrum van Zonnehoeve|Living+ of, indien mogelijk, werken in loondienst.

De bouw van deze 5 studio's werd gefinancierd door Livinvest cvba-so, de vennootschap die coöperatief kapitaal werft om het antwoord te bieden op het tekort aan betaalbare, gepaste woningen voor mensen met een beperking, meer info: www.livinvest.be.

Er zijn nog enkele studio's vrij in het nieuwe woonproject, hier vindt u een overzicht: http://zonnehoeve.be/living/ni...


De Biotuin, ecologisch en inclusief tuinieren

In september 2016 dienden we een projectaanvraag in als antwoord op de projectoproep van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij met als thema “de inrichting van Volkstuinen”.

We kozen onze Biotuin op het domein aan de Zonnestraat 13 als thema van onze projectaanvraag. We stelden een dossier op met de titel “De Biotuin, inclusief en ecologisch tuinieren.” In december ontvingen we het ministerieel besluit van Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, met het goede nieuws. Ons project krijgt namelijk de maximale toelage: 15.000 euro

IMG_2142.jpg

De verkregen fondsen kunnen we aanwenden om de werking van de Biotuin verder te optimaliseren richting een modern, ecologisch en inclusief project.  We krijgen 3 jaar om dit project uit te voeren en richtten reeds een werkgroep op om hiermee aan de slag te gaan. Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van onze vorderingen.

Via onderstaande link vindt u een overzicht van alle goedgekeurde projecten: http://www.tuinhier.be/nl/nieuws/1264/projectoproep-vlaamse-overheid-en-vlm-2016

We zijn natuurlijk zeer trots hier bij te zitten!